Extra Šoder

Extra Šoder - YU FOLK 60 Minuta iz TV serijala beogradskog trećeg kanala koja je krajem 80tih bila radikalno drugačiji zabavni format nego što je do tada bio emitovan na TVu. Niz "pitkog i piltkog humora" praćen muzičkim nastupima - Šaban Šaulić, Rokeri s Moravu, Ljuba Aličić, Bora Drljača, Mara i Dervenstke lole