Stvaranje sveta

U početku je bio samo bezgranični, tamni Haos koji je bio izvor života. Iz njega je nastala boginja Zemlja – Geja i Eros – ljubav; i tako je počeo da se stvara svet. Zemlja je rodila Nebo – Uran i on zavlada svetom.

Stvaranje sveta

Jedan od prvih mitova, koji postoji u svakoj mitologiji, je o tome kako je svet nastao. Kod Grka priča ide ovako:

U početku je bio samo bezgranični, tamni Haos koji je bio izvor života. Iz njega je nastala boginja Zemlja – Geja i Eros – ljubav; i tako je počeo da se stvara svet. Zemlja je rodila Nebo – Uran i on zavlada svetom.

On se oženio zemljom i dobili su šest sinova i šest kćeri – moćne titane; tri kiklopa i tri storuka giganta. Uran se bojao da će neko od njegove dece želeti da mu oduzme vlast pa ih je zato zatvorio u mrkli mrak, u mesto koje je dublje i od podzemlja – Tartar. Međutim, njihova majka to nije mogla da podnese, pa je oslobodila onog koji je bio spreman da se suprotstavi ocu – najmladjeg i najhrabrijeg titana Krona.

On je pobedio oca tako što ga je otrgao sa njegove teritorije-neba i prisilio ga na Zemlju. Tamo da je iseckao na parčiće i bacio u Tartar, a zatim oslobodio i ostale titane. Kron se bojao da će njegova deca to isto učiniti sa njim, pa je naredio svojoj ženi Reji da mu po rođenju donese svako dete koje bi on potom progutao. Među njima su bili Demetra, Hera,Hestija, Had i Posejdon. Reja je uspela da sakrije najmlađeg sina Zevsa, koji je nakon štoje odrastao, ustao protiv oca i naterao ga da vrati svu decu koju je progutao; koja su se sve vreme razvijala i rasla u njegovom stomaku. Nakon toga je usledio veliki rat protiv Titana u kome su Bogovi pobedili. Nakon toga je Zevs postao gospodar neba i vrhovni vladar na Zemlji.

Egipatska verzija ide ovako:
Prvotno je postojao ocean Nun, koji se spominje kao i bog. Na početku je iz Nuna rođen bog Sunca – Ra ili po nekim drugim verzijama Atum. Bog Sunca je ispljunuo blizance – Šua (boga vetra i vazduha) i Tefnut (boginja vode,vlage i kiše), a iz njegovog oka je nastala Hator (boginja ljubavi lepote i plesa). Šu i Tefnut su počinili incest i rodili Geba i Nut. Kada se Nut, suprotno željama boga Ra, udala za svog brata; Ra je bio toliko ljut da je naredio Šuu da razdvoji zaljubljeni par. Šu je gurnuo Nut gore, i ona je stvorila nebo; a Geba dole, pa je on stvorio zemlju. Bog Ra je takođe uskratio Nut moć rađanja u bilo kom mesecu u godini.

Bog Tot (bog znanja) se sažalio na njih i kockao se sa bogom meseca. Kada je pobedio, uzeo je dovoljno mesečine da stvori 5 novih dana. Do tada je jedna godina imala 360 dana kao što pun krug ima 360 stepeni, a tih 5 dana je dodato na kraj godine. Tokom tih 5 dana, Nut je svakog dana rodila po jedno dete: Ozirisa, Seta, Izidu, Neftis i Horusa.