Nioba

Proročica Manta, posavetova tebanske žene da odmah pokušaju da umilostive Letu i njenu decu. Ona je zahtevala da žene u Tebi zapale tamjan i ukrase svoje kose lovorovim lišem.

Nioba

Nioba, sestra Pelopova, udala se za tebanskog kralja Amfiona i rodila mu sedam sinova i sedam kćeri, i toliko se njima ponosila da se jednog dana s potcenjivanjem izrazila i o samoj Leti, koja je imala samo dvoje dece — Apolona i Artemidu.

Proročica Manta, posavetova tebanske žene da odmah pokušaju da umilostive Letu i njenu decu. Ona je zahtevala da žene u Tebi zapale tamjan i ukrase svoje kose lovorovim lišem. Kad se miris tamjana podigao u vazduh, pojavi se Nioba sa svojim pratiljama, obučena u sjajnu frigijsku odoru sa raspletenom dugom kosom. Ona prekide prinošenje žrtve i zapita zašto Leta, koja ima muškobanjastu kćerku i sina sa ženskim osobinama, treba da bude važnija od nje, Niobe, unuke Zeusa i Atlanta, koja je strah i trepet za Frigijce i kraljica u Kadmovom kraljevskom domu.

Zar ona ne bi još uvek bila u prednosti, čak i kad bi joj sudbina uzela dvoje-troje dece? Napuštajui žrtveni obred, prestravljene tebanske žene pokušaše da umilostive Letu šapućući joj molitve, ali je bilo kasno. Leta je već poslala Apolona i Artemidu, naoružane lukovima, da kazne Niobinu oholost. Apolon je našao dečake kako love na i ustrelio ih jednog po jednog ne poštedevši nikoga.

Artemida je našla devojke u dvoru kako predu vunu, i strelama ih je sve uništila.

Devet dana i devet noći je Nioba oplakivala svoje mrtve i nije mogla nikoga da nađe da ih sahrani, jer je Zevs stao na Letinu stranu i pretvorio ih u kamenje. Desetog dana se sami Olimpljani postaraše za pogreb. Nioba pobeže preko mora u dom svoga oca Tantala, gde ju je Zeus, sažalivši se na njen bol, pretvorio u statuu koja u rano leto obilno lije suze.

Svi su ljudi žalili Amfiona i oplakivali njegovu sudbinu kad mu je potomstvo uništeno, ali Niobu nije žalio niko, osim njenog podjednako oholog brata Pelopa.