Mila Matejić

6. aprila 1942.godine vlasti su, zahvaljujući jednom od njenih drugova, saznale za njen ilegalan rad. Zajedno sa većom grupom revolucionara, završila je u zloglasnom Špilerovom zatvoru u Zrenjaninu u kom je provela dva i po meseca.

Mila Matejić
Mila Matejić je kao ćerka imućnog industrijalca mogla da uživa u svim čarima lagodnog života. Posedovala je sve što bi svaka devojka tog vremena želela - od bunde do klavira. Međutim, ona je želela da svi budu jednaki, da svi imaju bunde i klavire, zbog čega se kao veoma mlada pridružila komunistima.
 U narodu je ostala poznata po tome što je bila revolucionarka, predratna skojevka, čiji je mladi život, zbog ilegalnog rada protiv vlasti, okončan na vešalima. Ova Vrščanka je bila prva i jedina žena jedriličarski akrobata u Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata.
Imala je tek 22 godine, kad je obešena zajedno sa još 24 komunista u Pančevu, u znak omazde zbog ranjavanja jednog nemačkog kapetana. 
- Na opšte iznenađenje, ta lepa devojka nije molila za milost, kao ni ostali stradalnici u Pančevu. Naprotiv. Prkosno je uzvikivala parole “Živela Jugoslavija!” i “Živeo KPJ!”. A kad je došlo vreme za egzekuciju, odgurnula je svog dželata, zabacila dugu plavu kosu i sama stavila omču oko vrata - opisao  u svom saslušanju nemački lekar koji je prisustvovao mnogobrojnim egzekucijama.
Mila je pod uticajem priča svog oca koji se vratio iz zarobljeništva u Rusiji opijen velikim idejama, krenula revolucionarnim putem.
Početkom rata, prikupljala je oružje patrizanima, kao i municiju, novac i sanitarni materijal, a prvo oružje donirao je niko drugi do njen otac Mata. Dopustio joj je da u roditeljskoj vili, zajedno sa sestrama štampa propagandne letke. u ovoj kući je kasnije funkcionisala i partijska tehnika.
6. aprila 1942.godine vlasti su, zahvaljujući jednom od njenih drugova, saznale za njen ilegalan rad. Zajedno sa većom grupom revolucionara, završila je u zloglasnom Špilerovom zatvoru u Zrenjaninu u kom je provela dva i po meseca.
Uprkos tome, Mila je održavala duh stalno pevajući i smejući se, nije plakala čak ni kada su je tukli. Zato što nije htela da oda svoje drugove, na javnom vešanju bila je izabrana za primer ostalim neposlušnicima.
U znak zahvalnosti, njeni saborci su pojedinim ustanovama u gradu, dale ime Mila Matejić.