Hrvatska prelazi na evro

Hrvatska će uvesti evro 1. januara 2023. godine, a dve nedelje posle toga kuna će prestati da bude valuta sa kojom je moguće poslovanje i plaćanje.

Hrvatska prelazi na evro

Kurs kune biće fiksiran, konverzija će se vršiti po fiksnom kursu od 7,53 kune za jedan evro, a banke neće smeti da naplate proviziju.

Hrvatska narodna banka menjaće novčanice kune bez vremenskog ograničenja, ali samo prvih šest meseci besplatno, a posle toga uz bankarsku proviziju. Kovanice će moći da se menjaju tri godine od uvođenja evra.

Konverzija štednje građana u kunama automatski će se prevesti u evro, a to će se desiti na sam dan uvođenja evropske valute u primarnu upotrebu. Svi krediti koji su podignuti u kunama biće konvertovani u evro.

Kako bi se izbeglo da trgovci povećaju cene, u prvo vreme će morati da istaknu cene i u kunama i u evrima, kako bi se građani uverili da nema zloupotreba. Nešto slično je primenjivano i u Sloveniji prilikom prelaska sa tolara na evro, ali to ipak nije sprečilo trgovce da “iskoriste gužvu” i drastično povećaju cene u trgovinama.