Da li ste znali?

Haiku je nerimovana japanska pesnička forma koja se sastoji od sedamnaest slogova raspoređenih u tri reda, pri čemu prvi sadrži pet, drugi sedam i treći pet slogova. Haiku izražava i sugeriše mnogo sa najmanje moguće reči.

Da li ste znali?
 • Herbicid je hemijski preparat, pretežno organskog porekla, namenjen za uništavanje korova i drugog štetnog rastinja u poljoprivredi.

 

 • Hermafroditizam je pojava da ista jedinka ima i muški i ženski reproduktivni organ. Normalan je kod većine biljaka cvetnica i kod nekih beskičmenjaka, a izuzetno je redak kod ljudi.

 

 • Hortikultura je grana poljoprivrede koja se bavi gajenjem baštenskih odnosno povrtarskih kultura (cveća, povrća), kao i uređenjem i negovanjem parkova i zelenih površina.

 

 • Humus je organski sastojak zemljišta. Nastaje raspadanjem izumrlih biljnih i životinjskih ostataka pri ograničenom prisustvu vazduha u zemljištu. Humus daje zemljištu crnu boju, čini ga rastresitim i plodnim. Poznat je i pod imenom crnica.

 

 • Iako su Sunce i Mesec gledano sa Zemlje približno iste veličine, u Sunce, zapreminski, može da stane 64 140 442 Meseca.

 

 • Ikebana je japanska veština aranžiranja cveća. U Japanu se prvi put pojavljuje u VI veku, posredstvom kineskih budističkih misionara, koji su bili uveli ritual darivanja cveća Budi. Prva škola za aranžere cveća u Japanu osnovana je početkom VII veka. Veština se zasniva na skladu jednostavne linearne konstrukcije i isticanju nežne lepote cveća i pratećeg prirodnog materijala (lišća, grančica, stabljika).

 

 • Ilovača je žućkastocrvena glina. Crvena boja joj potiče od prisustva oksida gvožđa. Sastoji se od veoma sitnih mineralnih čestica; sadrži i nešto organskih materija. Sabijena je, masna i slabo upija vodu. Upotrebljava se za izradu grnčarije.

 

 • Ime „Filip” potiče od grčke reči philippos, što znači „prijatelj konja”.

 

 • Industrijska revolucija je počela u V. Britaniji, u razdoblju od 1760. do 1830. godine.

 

 • Inflacija je puštanje u opticaj novca u količinama koje nadmašuju količine roba i usluga, što dovodi do pada vrednosti novca i rasta cena.

 

 • Inverzija temperature je pojava da temperatura sa visinom ne opada već raste. Pretežno se javlja u planinskim oblastima za vreme zime kad se hladan i težak vazduh sa planinskih vrhova i strana spušta u duboke doline, kotline i polja i iz njih istiskuje lakši i topliji vazduh u veće visine. U takvim slučajevima temperatura vazduha je najniža na dnu dolina i kotlina, a sa porastom visine postepeno se povećava.

 

 • Jerihonske trube su ovnujski rogovi od čijeg su se prodornog zvuka, po biblijskoj priči (Knjiga Isusa Navina, glava 6), srušile zidine grada Jerihona u Palestini pa su tako Jevreji uspeli da uđu u njega i osvoje ga (oko 1200. pre n. e.).

 

 • Kap morske vode sadrži približno milijardu atoma zlata.

 

 • Kapsicin, alkaloid oštrog ukusa i mirisa od kojeg potiče ljutina paprike, u višoj koncentraciji (oko 80%) nalazi se u semenu i semenim ložama ploda. Zbog toga se ljutina paprike postepeno smanjuje od korena ka vrhu.

 

 • Kartografija je nauka koja se bavi proučavanjem metoda konstruisanja i sastavljanja geografskih karata, kao i izučavanjem načina izrade i izdavanja karata. U veoma je tesnoj vezi sa geografijom, geodezijom, astronomijom, matematikom, fotogrametrijom i grafikom.

 

 • Katran je žitka ili smolasta materija tamne boje koja se dobija suvom destilacijom uglja ili drveta. Upotrebljava se za zaštitu od vlage, za pravljenje asfalta i u hemijskoj i drugoj industriji uopšte.

 

 • Kilogram šećera sadrži oko pet miliona zrnaca.

 

 • Kilt je tradicionalna škotska muška nošnja koja se nosila u srednjem veku, a danas se najčešće oblači samo u svečanim prilikama. Glavno obeležje je suknja od kariranog štofa, tartana. Boje i izgled šara su različiti, a svaki škotski klan ima svoj desen.

 

 • Koaksijalni kabl je žica obmotana izolatorskim slojem oko kojeg je metalna mreža, koja takođe služi kao provodnik. Upotrebljava se za prenošenje telefonskih, telegrafskih ili televizijskih signala.

 

 • Kojot je prerijski vuk, malo manji od običnog, živi u Severnoj Americi i u nekim delovima Srednje Amerike. Kojoti mogu biti organizovani u malim čoporima, ali najčešće love sami.

 

 • Koks je visokokalorično čvrsto gorivo dobijeno suvom destilacijom (zagrevanje do 1000 °C bez prisustva vazduha) uglja, treseta i drugih organskih materija. Koristi se u proizvodnji gvožđa i čelika u visokim pećima.

 

 • Kolonjska voda (francuski eau de Cologne) mirišljavi je rastvor materija u alkoholu koji se upotrebljava u toaletne svrhe. Nazvana je tako prema francuskom imenu nemačkoga grada Kelna, gde se prvi put počela proizvoditi, 1709. godine.

 

 • Kongo je jedina reka koja svojim tokom dva puta preseca ekvator. Najveća je reka u zapadnom delu Centralne Afrike i najdublja reka na svetu. Kongo je dugačak oko 4700 km, što ga čini drugom rekom po dužini u Africi, posle Nila.

 

 • Konoplja je industrijska tekstilna, jednogodišnja zeljasta biljka, visoka od 1,5 m do 4 m, poreklom iz južne Azije. Ima je više tipova i vrlo je rasprostranjena u Evropi, Aziji i Africi. Gaji se radi vlakana i semena. Od vlakana se prave užad, džakovi, grube tkanine; iz semena se cedi ulje; od isceđenog semena prave se uljane pogače, koje služe kao stočna hrana.

 

 • Kontinenti Starog sveta su Evropa, Azija i Afrika, na kojima su se razvile najstarije ljudske civilizacije. Do američkog kopna Kristifor Kolumbo dospeo je 1492. godine, a Australija je otkrivena u XVI veku. Južni pol je osvojio Rual Amundsen 1911. godine. Zato se Severna i Južna Amerika, Australija i Antarktida nazivaju kontinentima Novog sveta.

 

 • Konj rimskog cara Kaligule kojeg je on proglasio za senatora zvao se Incitat, što znači „brz, hitar”.

 

 • Krompir i paradajz potiču iz Južne Amerike, a u Evropu su ih, u XVI veku, doneli španski moreplovci. Evropljani u početku nisu znali da je to hrana. Te biljke gajili su u saksijama kao cveće zbog lepog sitnog cveta i dekorativnog lišća. Kad je počelo njihovo korišćenje u ishrani, u početku su se nalazili samo na trpezama dvorova i plemićkih kuća.

 

 • Lego kocke, jedna od najomiljenijih dečjih igračaka na svetu, proizvode se u Danskoj, u mestu Bilund. Prve su napravljene 1949. godine, a do danas je načinjeno više različitih sistema tih kocki, koji se razlikuju po veličini i obliku kockica. U Bilundu se nalazi i zabavni park Legoland, sa replikama najčuvenijih svetskih građevina, napravljenih od 25 miliona kocaka.

 

 • Limun je slađi od jagoda. Limun se sastoji od čak 70% šećera, dok jagoda u sebi ima samo 40% šećera. Kiseli ukus limuna potiče od preostalih 30% njegovog sastava, koji čini limunska kiselina.

 

 • Lineov sistem, u botanici, jeste razvrstavanje biljnog sveta na klase, redove, porodice, rodove i vrste isključivo po osobinama reproduktivnih biljnih organa (cvetova), koje je 1735. u delu Systema naturae izvršio švedski prirodnjak i naučnik Karl fon Line (1707–1778).

 

 • Lužički Srbi žive u Nemačkoj, jugoistočno od Berlina, prema poljskoj i češkoj granici. Bez obzira na to što žive među katoličkim, germanskim stanovništvom, sačuvali su u svojoj kulturi brojne slovenske elemente. Zanimljive su trodelne kuće, raštrkana sela, narodne nošnje, svadbeni običaji, sačuvani stari muzički instrumenti itd. Veoma im je razvijeno narodno usmeno stvaralaštvo.

 

 • Magma je usijana tečna masa u unutrašnjosti Zemlje; izlivena na površinu erupcijom vulkana naziva se lava.

 

 • Mazga se dobija ukrštanjem konja i magarice, a mula ukrštanjem magarca i kobile.

 

 • Mercerizacija je obrada pamučnog prediva ili tkanine rastvorom natrijum-hidroksida (kaustična, kamena soda, NaOH) radi postizanja sjaja, čvrstine i prijemčivosti za boje. Naziv prema engleskom hemičaru Džonu Merseru (John Mercer, 1791–1866).

 

 • Metan, poznat i kao blatni gas, zapaljiv je gas bez mirisa i boje koji se sastoji od ugljenika i vodonika (CH4). Najprostiji je zasićeni ugljovodonik, u prirodi nastaje usled beskiseoničnog raspada organskih materija, a nalazi se u rudnicima kamenog uglja, vulkanskim gasovima, močvarama. Metan je glavni sastojak zemnog gasa.

 

 • Monarhija je oblik državnog uređenja u kojem se na čelu države, obično po naslednom pravu, nalazi jedan vladar, suveren, monarh (kralj, knez, car).

 

 • Mont Everest, poznat i pod nazivom Čomolungma, najviši je planinski vrh na Zemlji. Nalazi se u Tibetu, na granici Nepala i Kine, pripada planinskom vencu Himalaji, a visok je 8850 m.

 

 • Nacionalni park je predeo izuzetnih prirodnih lepota, flore i faune, velikih razmera, pod zaštitom države. U Srbiji ima pet nacionalnih parkova, kao zaštićena područja od naročite prirodne, ali i kulturno-istorijske važnosti: Fruška gora (osnovan 1960; površina 26 672 ha), Đerdap (1974; 63 608 ha), Kopaonik (1981; 11 810 ha), Tara (1981; 22 000 ha) i Šar-planina (1986; 39 000 ha).

 

 • Nafta je sirova tečna zapaljiva smesa (ulje), žute do tamnosmeđe boje, od koje se destilacijom u rafinerijama dobijaju različiti derivati i drugi produkti (benzin, petrolej, mazut, ulje i dr.) koji se koriste kao izvori energije.

 

 • Nagradna igra loto 7/39 ima 15 380 937 kombinacija.

 

 • Najduži ikada snimljen film je Berlin Alexanderplatz, nemačka drama iz 1980. koja traje 894 minuta.

 

 • Najkraća vazdušna linija na kojoj saobraćaju avioni jeste između dvaju orknijskih ostrva kod Škotske – Vestreja i Papa Vestreja. Ostrva su međusobno udaljena samo 2,7 km, a let kompanijom „Loganer” traje nešto manje od dva minuta.

 

 • Najniža ikada zvanično zabeležena temperatura vazduha na Zemlji, −89,2 °C, izmerena je 21. jula 1983. u ruskoj istraživačkoj stanici Vostok, koja se nalazi na istoku Antarktika.

 

 • Najviša ikada zvanično zabeležena temperatura vazduha na Zemlji, 57,8 °C, izmerena je 13. septembra 1922. u Al Aziziji, Libija.

 

 • Na Novom Zelandu živi 70 miliona ovaca, a samo 4 miliona ljudi.

 

 • Na vrhuncu moći, oko 400. pre n. e., Sparta je imala 25 000 građana i 500 000 robova.

 

 • Na Zemlji postoji više od 600 aktivnih vulkana. Australija je jedini kontinent na kojem nema nijedan aktivni vulkan.

 

 • Naziv „Beneluks” nastao je spajanjem početnih slova imena tri susedne države zapadne Evrope: Belgije, Holandije (Nederland) i Luksemburga. Te države formirale su Beneluks 1947. kao prvu zonu zajedničke bescarinske trgovine i međusobne saradnje. Sve tri države su monarhije.

 

 • Nektarina je breskva glatke pokožice, dobijena posebnim selekcionisanjem, u narodu zvana i golica. Pogrešno se misli da je nastala ukrštanjem šljive i breskve.

 

 • Nepal je jedina država čija nacionalna zastava nije pravougaonog oblika.

 

 • Nihilizam je filozofsko učenje koje poriče mogućnost sigurne spoznaje i postojanje bilo kakve vrednosti. Teorijski nihilizam poriče mogućnost spoznavanja istine, a etički vrednost moralnih zakona. Termin „nihilizam” prvi je upotrebio ruski pisac Ivan S. Turgenjev (1818–1883), karakterišući njime životni stav i poglede Jevgenija Bazarova, glavnog junaka svog romana Očevi i deca (1862), koji je odlučno odricao sva nečela i tradicije ruske plemićke kulture.

 

 • Noj je najveća vrsta ptica na svetu. Noj ima i najveće oči među svim pticama, a njegovo oko veće je od njegovog mozga.

 

 • Nuklearna reakcija je proces koji nastaje kad se atomsko jezgro cepa (fisija) ili kad se dva atomska jezgra sudare (fuzija).

 

 • Nuklearna zima je mogućno stanje posle većeg nuklearnog sukoba, kada bi atmosfera bila do te mere zagađena dimom i prašinom da bi poljoprivreda, a najvećim delom i život na Zemlji, bili onemogućeni.

 

 • Od devet litara vode dobija se deset litara leda. Na temperaturi od 0 °C voda počinje da se pretvara u šestokrake kristale, koji se spajaju i stvaraju led. Između kristalića leda ostaju zarobljeni mehurići vazduha, pa je zato led lakši od vode i zauzima više prostora od nje.

 

 • Od svih američkih država, najviše nacionalnih parkova ima Kalifornija – devet.

 

 • Od svih geometrijskih oblika koji imaju isti obim, krug ima najveću površinu. Od svih geometrijskih oblika koji imaju istu površinu, krug ima najmanji obim.

 

 • Olimpijske igre dobile su naziv po antičkom naselju Olimpiji na poluostrvu Peloponezu, gde su prvi put organizovane 776. pre n. e. Priređivane su svake četvrte godine u čast vrhovnog boga Zevsa. Trajale su pet dana i za to vreme stari Grci su prekidali sva neprijateljstva i proglašavali „sveti mir”, koji su svi poštovali. Savremene olimpijske igre obnovljene su na predlog francuskog istoričara Pjera de Kubertena i prve su održane u Atini, 1896. godine.

 

 • Otvarač za konzerve patentiran je 1855, nakon 83 godine pošto su prvi put upotrebljene konzerve.

 

 • Ozon je molekul koji čine tri atoma kiseonika (O3). U Zemljinoj atmosferi, na oko 25000 m nadmorske visine, nalazi se omotač posebno bogat ozonom, čija je osnovna uloga da upija ultraljubičaste zrake i tako ih sprečava da stignu do Zemljine površine.

 

 • Panamski kanal, dug 81,6 km, povezuje Atlantski i Tihi okean. Zvanično je otvoren 12. jula 1920. godine.

 

 • Parmezan (od italijanskog parmigiano – parmski, iz Parme) vrsta je italijanskog polumasnog tvrdog sira iz Parme; izrendan, dodaje se jelima kao začin (za testenine, supu i sl.).

 

 • Pas, prva domaća životinja, pripitomljen je pre 33 000 godina. Do tog zaključka naučnici su došli ispitivanjem lobanje psa pronađenog u Sibiru. Kako je utvrđeno DNK testom, taj pas je bliži savremenim psima nego vukovima, zbog čega se smatra da je bio pripitomljen. Svi psi vode poreklo od vuka.

 

 • Percepcija, sa psihološkog stanovišta, jeste nesvesni proces kojim mozak organizuje podatke dospele iz čula i interpretira ih praveći smislenu celinu. Stvarnost koju poznajemo samo je slika koju mozak kreira na osnovu informacija koje prima preko svih pet čula.

 

 • Pesticidi su otrovni hemijski preparati za suzbijanje, uništavanje korova (herbicidi), insekata (insekticidi), glodara (rodenticidi), gljivica (fungicidi), bakterija, virusa i dr. radi zaštite korisnog bilja, životinja i ljudi.

 

 • Pirit je tvrda sulfidna ruda žute boje, disulfid gvožđa (FeS2), upotrebljava se za dobijanje sumporne kiseline. Taj mineral izgleda kao zlato, ali je bezvredan. U prošlosti su se mnogi istraživači prevarili piritom, misleći da su našli zlato.

 

 • Platonska ljubav je ljubav o kojoj Platon govori i koju preporučuje u svom delu Gozba: ljubav prožeta samo osećanjima, zasnovana isključivo na duhovnoj privlačnosti i zanosu, bez čulnih strasti; idealna ljubav.

 

 • Plavi kit je najveća i najteža životinja na svetu. Prosečna dužina tela mu je oko 26 metara, a težina oko 150 tona. Plavi kitovi često dostižu dužinu i od 30 metara, a najveći zabeleženi primerak izmeren je 1922. i bio je dugačak 33,58 metara. Ženke su u proseku za 6% veće od mužjaka, a posle sezone hranjenja mogu da teže i do 200 tona.

 

 • „Pokemoni” je skraćeni oblik od engleskog Pocket Monsters, što znači „džepna čudovišta”.

 

 • Pomfrit je izmišljen u Belgiji, a vezivanje za Francusku potiče od velike popularnosti pomfrita u toj zemlji. Inače, francuski naziv pommes frites u prevodu znači „pržene jabuke”.

 

 • Poslednje ledeno doba počelo je pre 40 000 godina, kad se nagib Zemljine ose promenio za 2°, a završilo se pre 14 000 godina.